Hoppa till innehåll

Finansiering på 30 miljoner euro till ICEYE för utveckling av satellitteknik och satellittjänster

SpaceFinland
Utgivningsdatum 12.5.2023 10.08 | Publicerad på svenska 12.5.2023 kl. 10.11
Nyhet
Foto: ICEYE

ICEYE utvecklar i sitt projekt ett servicekoncept som baserar sig på ny innovativ sensor- och rymdteknik och som producerar information i realtid och tillförlitlig information till stöd för beslutsfattandet globalt.

Business Finland har beviljat ICEYEs produktutvecklingsprojekt en lånefinansiering på 30 miljoner euro.

Syftet med projektet är att skapa en unik informations- och programvaruplattform, planera och utveckla teknologi för kommande generationers satelliter samt att globalt tillämpa högpreciserad information från satelliter för analys, modellering och beslutsfattande i samband med naturkatastrofer.

– Utvecklingen av ny teknik för att bygga, driva och utnyttja en stor satellitflock kräver mycket resursintensiv forskning och utveckling. Business Finlands finansiering har redan nu spelat en betydande roll under resan för att uppmuntra utvecklingen av ny, ledande teknik och affärsverksamhet. Genom detta projekt växer ICEYEs investeringskatalog igen, säger ICEYEs strategidirektör Pekka Laurila.

–  ICEYE är en av de starkaste stjärnorna i världen inom sitt område och företagets affärsverksamhet har uppskattats ha en exceptionellt stor omsättningspotential som uppgår till en miljardklass. Att öka finländska företags export är ett av de viktigaste målen för Business Finlands verksamhet. På detta sätt skapas tillväxt och välfärd för den finländska samhällsekonomin, berättar Timo Metsä-Tokila, direktör för Business Finlands finansiella tjänster.

Ytterligare upplysningar:
Timo Metsä-Tokila
Direktör för finansiella tjänster
Business Finland
timo.metsa-tokila (at) businessfinland.fi
+358 40 7502 442