Hoppa till innehåll

Finland utreder införandet av säkra satellitkommunikations- förbindelser

SpaceFinland
Utgivningsdatum 7.5.2024 9.48
Nyhet

Europeiska unionen kommer att erbjuda medlemsländerna säkra satellitkommunikationsförbindelser i slutet av detta år. Enligt planerna ska medlemsländerna från och med 2027 erbjudas höghastighetsbredband också i områden där markbundna kommunikationsförbindelser saknas. Inrikesministeriet inledde i april en förstudie om införande av säkra satellitkommunikationsförbindelser.

Förstudie tar fram information till stöd för beslutsfattandet

Inrikesministeriet är nationell ansvarig myndighet för EU:s säkra satellitkommunikationsförbindelser. Till den ansvariga myndighetens uppgifter hör förutom att hantera tjänsterna också att organisera ärendet i statsrådet, samla in synpunkter från de olika förvaltningsområdena och att bedriva samarbete för att främja det nationella införandet.

Syftet med inrikesministeriets förstudie är att utreda de nationella behoven att använda nya lösningar och driftskostnaderna för dem. I projektet deltar utöver inrikesministeriet också arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet och statsrådets kansli. 
 

EU:s program för säker konnektivitet erbjuder snabba och säkra kommunikationsförbindelser

Målet för unionens program för säker konnektivitet (2023–2027) är att införa en ny satellitkonstellation, IRIS², som förbättrar resiliensen, interkonnektiviteten och säkerheten. Systemet erbjuder europeiska medborgare, privata företag och statliga myndigheter snabba och säkra kommunikationstjänster och bredband. Den nationella förstudien fokuserar på införandet av myndigheternas och den offentliga förvaltningens tjänster.

De nya snabba och säkra kommunikationstjänsterna kommer att grunda sig på den nuvarande Govsatcomkomponentens resurser. I Govsatcom utvecklas en säker satellitkommunikationstjänst för myndigheterna och den offentliga förvaltningen. Tjänsten grundar sig på de satellitlösningar som medlemsländerna för närvarande använder. Om IRIS² genomförs, ska den före utgången av årtiondet erbjuda användarna höghastighetsbredband även i områden där markbundna kommunikationsförbindelser saknas. 

GOVSATCOM = Governmental Satellite Communications
IRIS² = Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite
 

Ytterligare information:

Jonna Kuusivuori, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 221, [email protected]

IRIS² 
GOVSATCOM
 

Källa: Inrikesministeriet