Hoppa till innehåll

För Riihimäki, Europeiska rymdorganisationen ESA projektfinansiering

SpaceFinland
Utgivningsdatum 8.1.2024 14.04
Nyhet

I UrbanAI-projektet finansierat av Europeiska rymdorganisationen ESA implementeras Riihimäkis digitala tvilling. En digital tvilling innebär en digital motsvarighet till stadens offentliga miljö, byggnader och funktioner på en serverdator.

Dataströmmarna från sensorerna för stadens olika funktioner som matas in i den digitala tvillingen kommer att möjliggöra övervakning av stadens aktuella lägesbild, optimering av funktioner och förutseende av speciella situationer, såsom trafikstockningar, översvämningar och underhållsbehov av fastigheter. Vilka aktiviteter som ska övervakas med hjälp av en digital tvilling bestäms tillsammans med stadsenheter och företag i området.

Zero Gravity Oy, ett finskt startupföretag för mjukvaruutveckling och artificiell intelligens, auktoriserat av ESA, fungerar som stadens partner i implementeringen av den digitala tvillingen. UrbanAI-verktyget som utvecklats av företaget modellerar i realtid stadsmiljöns tillstånd, utsläpp, energiförbrukning och trafik, bland annat genom att kombinera satellitbildsdata med andra dataströmmar som produceras av sensorer och mätningar i olika industrier av företag och stad. Analysfunktioner som tidsserier och rapporteringsalternativ har också integrerats i UrbanAI-plattformen.


Den digitala tvillingen möjliggör övervakning av den aktuella situationsbilden av staden 

Den digitala tvillingen kommer att introduceras för företagen i Riihimäki stad som en onlineapplikation. Projektet använder satellitdata från ESA. Dataströmmar som erbjuds av företag, rörande olika branscher, kan också kopplas till plattformen.

Kristian Keinänen, utvecklingschef i Riihimäki stad, sammanfattar UrbanAI-projektets mål på följande sätt: "Med hjälp av en digital tvilling samlas den situationsinformation som finns tillgänglig i vår stad på ett ställe, utökas och förfinas. Vi vill erbjuda medborgare, företag och stadens egna enheter anpassad information i ett lättanvänt format, till exempel i form av mätare, grafer och tidsserier."

"Från början av detta år organiserar vi stadens strategiska utveckling till en ny teknik- och innovationsenhet. Den smarta staden är ett av fokuserna för den nya enheten, och utvecklingen av digitala tvillingar är en del av dagens stadsutveckling. Jag är stolt och glad över det utvecklingsstöd som beviljats av European Space Agency, vilket höjer profilen för vår nya enhet och vad vi gör”, säger stadschef Jouni Eho.

UrbanAI-projektet är helt finansierat av Europeiska rymdorganisationens PUSH 3-program (Programme for Userbase EnHancement).

Ytterligare information: Utvecklingschef Kristian Keinänen – kristian.keinanen(at)riihimaki.fi  

Källa: Staden Riihimäki