Hoppa till innehåll

Minister Rydman deltar i Space Summit 2023 för europeiska rymdaktörer i Spanien

SpaceFinland
Utgivningsdatum 6.11.2023 11.00
Nyhet
Elinkeinoministeri Wille Rydman

Näringsminister Wille Rydman deltar i evenemanget Space Summit 2023 i Sevilla, Spanien den 6–7 november 2023. Evenemanget är ett möte för europeiska rymdaktörer inom ramen för vilket det ordnas ett informellt rymdmöte för EU:s konkurrenskraftsråd, ett informellt ministermöte för Europeiska rymdorganisationen ESA samt ett informellt gemensamt möte mellan EU och ESA.

Vid evenemanget Space Summit i Sevilla diskuteras riktlinjerna för att stärka de europeiska rymdsystemens resiliens och konkurrenskraft, för att trygga den tekniska självförsörjningsgraden samt för att sätta spelreglerna för hållbar användning av rymden. 

”Rymdsektorns roll har stärkts och den kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Finland har betydande specialkompetens och innovationsverksamhet inom branschen. För oss är det viktigt att EU:s rymdpolitik gör det möjligt för små och medelstora företag och tillväxtföretag att delta i utvecklingsverksamhet inom branschen”, konstaterar näringsminister Wille Rydman.

Finland betonar att den gemensamma europeiska rymdpolitiken stöder samarbetet mellan olika aktörer inom rymdsektorn för att stärka den europeiska konkurrenskraften inom branschen i en global omvärld. I reformarbetet av den nationella rymdstrategin kommer också att beaktas möjligheterna med ESA-program, EU-program och andra internationella ramverk.

Europeiska unionen har erkänt rymdverksamhetens betydelse för samhällets funktion, säkerhet och försvar. Europeiska rymdsystem och rymdtjänster utvecklas i nära samarbete med EU, ESA och deras medlemsländer. 

ESA Space Summit 2023  

Mer information: 
Teemu Hartikainen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 563 0200
Tero Vihavainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7113
 

Minister Rydmans hälsningar på dörren i Sevilla 7 november 2023