Hoppa till innehåll

Missionen att förena den unga rymdgenerationen i Finland: Vid SGAC Finlands första nätverksevenemang smiddes framtidens rymdbransch

SpaceFinland
Utgivningsdatum 2.8.2023 19.01
Nyhet

Den första nätverksevenemanget för Space Generation Advisory Council (SGAC) Finland samlade på fredag kväll ett stort antal högskolestudenter och unga yrkesverksamma. Deltagarnas mångsidiga utbildningsbakgrunder speglar rymdbranschens mångfald.

Space Generation Advisory Council (SGAC) Finlands kontaktpersoner Tiia Tikkala och Kiira Tiensuu

På fredag kväll den 28 juli fylldes övervåningen på Helsingfors Teerenpeli-bar med prat om rymden: SGAC Finlands första nätverksevenemang var på väg att starta. Evenemanget organiserades av SGAC Finlands kontaktpersoner Kiira Tiensuu, projektledare på teknologiföretaget ASRO, och Tiia Tikkala, som snart börjar sina masterstudier i rymdteknik vid tekniska universitetet i München.

"Vi är positivt överraskade av det stora antalet deltagare", kommenterade de. Ungefär trettio högskolestudenter och unga yrkesverksamma inom rymdbranschen hade samlats på plats med olika bakgrunder, inklusive traditionella ämnen som astrofysik och rymdteknik, men även representanter från rättsvetenskap och humaniora var närvarande. "På rymdsektorn behövs yrkesverksamma med olika utbildningsbakgrunder. Det är fantastiskt att rymden också intresserar unga," kommenterade Tero Vihavainen, den ledande sakkunning på sekretariatet för delegationen för rymdärenden.


Den bredaste rymdnätverket för unga vuxna: verksamt i över 165 länder
Space Generation Advisory Council (SGAC) är en global ideell organisation som strävar efter att representera högskolestudenter och unga yrkesverksamma inom rymdbranschen i åldern 18-35 år vid FN, i rymdindustrin, rymdorganisationer och universitet. SGAC har som huvudmål att förena unga aktörer inom rymden och stödja dem i att utveckla och främja sina egna ståndpunkter. SGAC har över 25 000 medlemmar från 165 olika länder och är därmed världens bredaste rymdnätverk för unga vuxna. SGAC:s uppdrag är "att uppmuntra och stödja den unga generationen att främja mänskligheten genom fredlig användning av rymden", vilket tjänar organisationens vision om "fredlig och inkluderande användning av rymden till förmån för alla."

Permanent observatörsmedlem i FN:s kommitté för fredlig användning av rymden
Internationellt samarbetar SGAC nära med inflytelserika aktörer inom rymden, såsom Europeiska rymdorganisationen ESA och USA:s federala luftfarts- och rymdstyrelse NASA. Organisationen är också aktivt engagerad i FN:s kommitté för fredlig användning av rymden (COPUOS). Detta kan kopplas till SGAC:s historia: Ursprungligen grundades SGAC vid FN:s tredje rymdkonferens (UNISPACE III) i Wien år 1999. Som det framgår i "Vienna Declaration, Space and Human Development", svarar SGAC på behovet av en slags "rådgivningsmekanism som stöder unga människors deltagande i samarbetsbaserad rymdverksamhet över hela världen".

År 2001 blev SGAC en permanent observatörsmedlem i FN:s kommitté för fredlig användning av rymden. Observatörsstatusen har möjliggjort att SGAC:s medlemmar bland annat deltar i många av FN:s möten och konferenser. SGAC:s verksamhet i FN begränsar sig inte enbart till en observatörsroll: SGAC påverkar FN:s rymdpolitik genom att framföra ståndpunkter och forskningsresultat från sina projektgrupper. Som medlem av FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) deltar SGAC också i FN:s årliga generalförsamling. Genom sin medverkan i FN:s verksamhet lyfter SGAC fram framtida aktörers perspektiv vid beslutsfattande om rymdfrågor.


Missionen att förena den unga rymdgenerationen i Finland
I Finland har SGAC:s verksamhet startat detta år. "Jag och Tiia träffades förra hösten på International Astronautical Congress-konferensen i Paris. Vi var båda delvis involverade i SGAC:s verksamhet och diskuterade då hur fantastiskt det skulle vara att få SGAC:s verksamhet även i Finland och överlag ett mer aktivt nätverk för unga inom branschen", minns Kiira Tiensuu SGAC Finland:s grundande. "När platserna som National Point of Contact blev tillgängliga i slutet av året, ansökte vi båda om att bli Finlands kontaktperson och blev valda." Nätverksevenemanget var SGAC Finland:s första evenemang.

Under kvällen gav Tiensuu och Tikkala en översikt över SGAC och belyste organisationens nationella och internationella verksamhet. I Finland planeras fler nätverksevenemang, främjande av SGAC:s internationella möjligheter samt introduktion av studenter till rymdbranschen. Även en nordisk gemensam händelse år 2025 är under övervägande. "SGAC Finland är ännu i ett tidigt skede och vi tar gärna emot idéer för evenemang", hälsar Tiensuu och Tikkala inbjudande.

Utöver SGAC Finland:s verksamhet presenterade Tiensuu och Tikkala även SGAC:s projektgrupper, där olika områden inom rymdsektorn behandlas. Dessa omfattar bland annat rymdaffärer, rymd och jämlikhet samt rymdsäkerhet. Tiensuu och Tikkala berättar också om SGAC:s internationella evenemang: exempelvis "Space Generation Congress" eller "Space Generation Fusion Forum", som hålls årligen i samband med International Astronautical Congress. Forumet genomförs inom ramen för det årliga Space Symposium, som är en av de största internationella rymdforumen.

SGAC erbjuder också yrkesmässiga och utbildningsmässiga utvecklingsmöjligheter med syfte att möjliggöra likvärdig tillgång till rymdbranschen. "Alltför ofta verkar yrken inom rymdbranschen oåtkomliga, och många överger sina drömmar om att följa en karriär inom rymdrelaterade områden. Genom att stödja unga människor som är entusiastiska för rymdfrågor gör SGAC ett värdefullt arbete. Rymdsektorn måste vara tillgänglig, och karriärer inom rymdrelaterade områden bör uppmuntras. Det är inte – bara – raketvetenskap", kommenterar Tero Vihavainen.


Läs mer: https://spacegeneration.org/regions/europe/finland