Hoppa till innehåll

Rapport: ESA:s program för bemannade rymdfärder och rymdforskning medför möjligheter för finländarna

SpaceFinland
Utgivningsdatum 18.2.2022 10.14 | Publicerad på svenska 18.2.2022 kl. 11.58
Nyhet
Bild: ESA

I den expertrapport som arbets- och näringsministeriet offentliggjorde den 18 februari 2012 föreslås att Finland deltar i Europeiska rymdorganisationens (ESA) program för bemannad rymdfart och rymdforskning (E3P-programmet). I utredningen rekommenderas också att den nationella rymdförvaltningen får mer resurser.

I rapporten bedöms i vid omfattning vilka fördelar det skulle medföra för Finland om Finland deltar i programmet och vilka risker det kan medföra om Finland står utanför programmet. Målet för ESA:s program för bemannade rymdfärder och rymdforskning är att stärka Europas centrala roll i framtida rymdforskning och rymdprojekt. Målet med programmet är också att inspirera framtida generationer inom rymdforskning och särskilt när det gäller att nå objekt ute i rymden.

Utöver Estland är Finland det enda medlemslandet i Europeiska rymdorganisationen som hittills inte har deltagit i det valfria programmet för bemannade rymdfärder och rymdforskning. Om Finland deltar i programmet blir det möjligt för Finland att få tillträde till projekt som gäller den internationella rymdstationen, månfärder och den planerade rymdstationen i omloppsbana runt månen samt Marsfärder.

Enligt utredningen begränsas tillträdet till de inledande faserna av utvecklingen av den nya rymdekonomin om man står utanför programmet. Den globala rymdekonomin har vuxit kraftigt under det senaste årtiondet och det förutspås att den fortsätter växa även i framtiden. Den globala rymdekonomins värde är cirka 350–450 miljarder US-dollar.

Finland har lyckats locka nya rymdföretag till kraftig tillväxt och teknisk utveckling i framkant. Finländska uppstartsföretag inom rymdbranschen har samlat in tiotals miljoner privata medel och utvecklat global affärsverksamhet. Tack vare sin högklassiga kompetens deltar finländska forskningsinstitut och forskare i internationella projekt av stor betydelse. Det har utvecklats flera innovativa produkter, applikationer och tjänster i Finland. Dessa skulle kunna ha stor betydelse också när det gäller bemannade rymdfärder och övrigt rymdforskning.

Utredningens resultat utnyttjas när Finland år 2022 fastställer vilka av ESA:s program Finland ska delta i under nästa programperiod. Beslut om ESA:s program för den kommande programperioden fattas vid ett möte i Europeiska rymdorganisationens ministerråd i november 2022.

Finland har varit fullvärdig medlem i Europeiska rymdorganisationen (ESA) sedan 1995. Under den senaste tiden (2020–2022) har Finlands ekonomiska bidrag till Europeiska rymdorganisationens obligatoriska och frivilliga program varit cirka 28 miljoner euro per år.

KPMG Oy och Forefront Oy ansvarade för att göra utredningen.

Mer information: 
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 115
Henrik Pekkala, utredare, Senior Manager, KPMG Oy Ab, tfn 040535 5638

Länk till rapporten (på finska)