Hoppa till innehåll

Rymdsektorns experter öppnade aktualiteterna för rymdverksamheten vid Space Business forum

SpaceFinland
Utgivningsdatum 27.6.2023 15.28 | Publicerad på svenska 27.6.2023 kl. 15.41
Nyhet
Kokousosallistujia
Space Business forum ordnades för sista gången före sommarsemestern.

Onsdagen 21.6.2023 samlades Finlands rymdaktörer i Team Finland -huset under tecknen från Space Business forum. Business Finland hade sammankallat både finländska och internationella experter inom rymdbranschen.

Evenemanget öppnades av Tomas Hrozensky, företrädare för European Space Policy Institute (ESPI). Hrozenskys anförande betonade rymdverksamhetens växande säkerhetspolitiska betydelse i Europa. Även om rymdverksamheten har varit kopplad till säkerhetspolitiken genom hela branschens historia, har branschens säkerhetspolitiska betydelse på sistone accentuerats avsevärt. ”Rymdsektorns strategiska betydelse för säkerhetspolitiken har beaktats på ett helt nytt sätt”, sammanfattar Hrozensky. Utvecklingen torde ha påskyndats också i samband med attackkriget mot Ukraina genom Starlink-tjänsten, som ur försvarssynvinkel har fått en nyckelroll. ”Kriget har i högsta grad beskrivits som ett rymdkrig.” Men jag skulle inte själv skriva under”, kommenterar Hrozensky. Rymdverksamhetens framträdande säkerhetspolitiska dimension syns också på den ekonomiska marknaden, där investeringsobjekten i anslutning till rymdsäkerheten har blivit populära bland investerarna. 

Tomas Hrozensky (ESPI) öppnade rymdverksamhetens säkerhetspolitiska dimension.

Bland de finländska rymdaktörerna välkomnades Hrozenskys anförande med stort intresse: ”Ämnet är ganska aktuellt, eftersom uppdateringen av vår rymdstrategi håller på att inledas”, kommenterade direktören för Business Finlands rymdärende Kimmo Kanto.

På platsen fanns också en företrädare för Europeiska rymdorganisationen (ESA), Anze Singer, som informerade rymdpersonalen på plats om ESA:s praxis i fråga om immateriella rättigheter (IPR). Space Business forum erbjöd också synpunkter på aktualiteterna i den finländska rymdverksamheten; med sitt eget berättade inläggchefen för Meteorologiska institutets enhet för rymdforskning och observationsteknik Ari-Matti Harri om det nationella rymdlägescentret (FSSAC) som befinner sig i utvecklingsfasen. Centret för jordobservation av den yttre rymden bör inleda sin verksamhet senast 2026.

Ari-Matti Harri presenterar det nationella rymdlägescentret.