Hoppa till innehåll

Rymdteknikens finska pionjär ICEYE fick sitt första uppdrag från NASA

SpaceFinland
Utgivningsdatum 21.8.2023 18.10 | Publicerad på svenska 22.8.2023 kl. 13.28
Nyhet
©ICEYE

Den 9 augusti fick ICEYE US sitt första uppdrag från den amerikanska rymdorganisationen NASA. Uppdraget är en del av en småsatellitdataanskaffningsprogram som finansieras av NASAs geovetenskapliga avdelning för vetenskaplig mission.

En stor milstolpe för kommersiell SAR-verksamhet
Rymdteknikföretaget ICEYE US fick sitt första uppdrag inom ramen för NASAs program för inköp av småsatellitdata. Inom programmet har ICEYE US och NASA ingått ett flerårigt ramavtal, vilket meddelades i mars i år. Uppdraget ger NASA tillgång till den syntetiska aperturradardata (SAR-data) som ICEYE producerar, för att bedöma dess användbarhet för att uppnå NASAs geovetenskapliga forskningsmål. ICEYEs producerade SAR-data kompletterar NASAs egen databas med mångsidigt observationsmaterial. I sitt relaterade pressmeddelande understryker ICEYE betydelsen av avtalet mellan NASA och ICEYE US för kommersiell fjärranalysdata: "Avtalet mellan ICEYE US och NASA utgör en betydande milstolpe för kommersiell SAR-verksamhet i USA." Även Will McCarty, forskare vid NASA:s CSDA-program (Commercial Smallset Data Acquisition), kommenterade samarbetet: "NASA ser fram emot att utvärdera ICEYE:s data i samband med våra geovetenskapliga forsknings-, analys- och tillämpningsportföljer.

© ICEYE

Övervakning oavsett väderförhållanden
ICEYE US är en dotterbolag till det finska företaget ICEYE Oy och driver sina satelliter från Irvine i Kalifornien. ICEYE Oy grundades år 2014 som en pionjär inom rymdteknik och producerar nästan realtids- och väderoberoende fjärranalysdata. ICEYEs verksamhet är baserad på satelliter utrustade med SAR-radar, som även kan observera genom moln, mörker och rök. Den traditionella elektrooptiska fjärranalystekniken var till stor del beroende av väderförhållanden. Med cirka 70% av det kartlagda området täckt av moln eller mörker, möjliggör SAR-radarernas förmåga att penetrera molnskiktet fjärranalys i en skala som aldrig tidigare setts. ICEYE har blivit brett erkänd internationellt och företaget är en av toppleverantörerna av övervakningstjänster.

© ICEYE: Eric Jensen

Samarbetet med NASA är ett stort steg framåt för det unga finska företaget. ICEYE US:s VD Eric Jensen kommenterade NASAs uppdrag positivt: "Vi är glada över att NASAs forskare runt hela USA får tillgång till vår pålitliga dataström från vårt småsatellitkonstellation och visar värdet av kommersiell SAR-teknologi för vetenskapssamhället."

 

Läs mer: