Hoppa till innehåll

Sodankylä Geofysiska Observatoriets mätverksamhet når nya höjder: SGO:s 110-årsjubileum kulminerade i presentationen av Lapplands första satellit

SpaceFinland
Utgivningsdatum 11.9.2023 18.45
Nyhet
© ESA

Den 1 september 2023 samlades representanter från det finska rymdsamhället och medborgare intresserade av rymden på Sodankylä's "Tähtelä" i en ganska högtidlig stämning: anledningen till firandet var den fullbordade 110-års resan för Sodankylä Geofysiska Observatoriet (SGO). Observatoriets berättelse fortsätter med entusiasm – firandet kulminerade i presentationen av Lapplands första egen satellit och en ny renrumslaboratorium.

År 1913 invigdes de första byggnaderna för Sodankylä Geofysiska Observatorium vid Sodankylä Astronomiska Observatorium, vilket skulle komma att göra finsk rymdhistoria och leda Finland in i satelliterans tidsålder. Ursprungligen kom önskan om att grunda observatoriet från den internationella forskargemenskapen, som ansåg att en observationscentral borde etableras på den unika platsen Sodankylä med tanke på rymdforskningen: Platsen vid polcirkeln i Sodankylä drar på grund av jordens magnetfälts struktur till sig stora störningar från rymden, vilket ger en exceptionell sikt mot rymden. Den internationella uppmaningen har förblivit en integrerad del av Sodankylä Geofysiska Observatoriums verksamhetsprofil under åren, även om verksamheten har mångfaldigats med utvecklingen av rymdverksamheten fram till "new space"-eran, det vill säga kommersialiseringen av rymdindustrin.

En mångsidig observationscentral i rymdens begynnelse

"Sodankylä observatorium", grundat av Finlands Vetenskapsakademi, inledde sin mätverksamhet med forskning om jordens magnetfält. Under sina första decennier var SGO:s huvuduppgift att följa rymdens fenomen i andan av grundforskning. Mätverksamheten utökades betydligt på 1950-talet, när seismisk övervakning, det vill säga övervakning av rörelser i jordskorpan, lades till SGO:s observationsmål.
Nästa milstolpe nåddes 1966 när planeringen av Sodankylä markstation inleddes: mottagning av satellitsignaler innebar att SGO gick in i rymderan. SGO:s direktör Eija Tanskanen kommenterade observatoriets roll under den tidiga satellitåldern: "SGO hade stor betydelse för starten av europeisk satellitverksamhet: observatoriet mottog signalen från den första europeiska satelliten, Azur. Detta möjliggjorde utvecklingen av den nödvändiga teknologin och bidrog till Finlands övergång till rymderan."
Med rymdverksamheten som blev allt vanligare nådde SGO snabbt nästa milstolpe: på 1970-talet startade observatoriet sin operativa verksamhet, vilket ledde till att observationsdata började delas med många samhälleliga nivåer för att främja deras funktion och utveckling.
Även Finlands första mätinstrument skickades till rymden från SGO: "Mätinstrumentet för rymden magnetometern skickades år 1988 upp i en NASA-sondraket och byggdes vid SGO. Redan då skapades till exempel möjligheten till rymdsvetsning i SGO:s tekniska laboratorium", minns Esa Turunen, rymdfysiker och före detta chef för observatoriet.
För observationsstationens organisation var den viktigaste förändringen år 1997, då observatoriet överfördes från Finlands Vetenskapsakademi till Oulu universitet som en nationell självständig institution. Idag rider SGO på vågen av "new space"-eran genom att delta i samarbetsprojekt med företag och planerar att utöka sin observationskapacitet genom en egen småsatellit i rymden.

"Samhället idag är i grunden starkt kopplat till observationsverksamhet"

Hur ser SGO:s observationsverksamhet ut idag? Eija Tanskanen sammanfattar: "I centrum för SGO:s mätverksamhet finns övervakning av atmosfären och nära rymden, magnetiska mätningar samt övervakning av radiostörningar." Observationer av atmosfären har alltid varit en viktig del av SGO:s uppdrag - SGO levererar dagligen data till olika nationella nivåer och rapporterar bl.a. åskobservations till alla världens flygbolag. Förutom magnetfältsobservationer är rymden en större del av vårt vardagsliv än vi kanske inser: "Samhället idag är i grunden starkt kopplat till observationsverksamhet. Mätverksamheten möjliggör funktionen av teknik som är sårbar för radiostörningar, såsom datorer och smarta enheter. Även om mätverksamheten är av stor betydelse för samhällets funktion erkänns dess kritikalitet ofta först när verksamheten störs."
Också för säkerhetspolitiken spelar mätverksamheten en kritisk roll: observatoriets observationer levereras till FN, som särskilt utvärderar sannolikheten för jordbävningar. I samband med övervakning av radiostörningar har Sodankyläs norra läge återigen visat sig vara fördelaktigt. "SGO:s placering erbjuder internationellt unika möjligheter till prognoser av störningar i rymdbaserad verksamhet", kommenterar observatoriets chef.

Observationsarbete kräver internationellt samarbete: Hundratals aktiva samarbetspartners

Rymdens observationsverksamhet kräver ett omfattande internationellt samarbetsnätverk: för närvarande har SGO hundratals aktiva samarbetspartners och observatoriet deltar i över tjugo samarbetsprojekt.
Nära samarbete realiseras med andra arktiska observationscentra, vilket syns i form av SGO:s ledarskap för Arctic Space Hub: nätverket samlar europeiska observatorier i Arktis, som Institutet för rymdfysik IRF i Sverige och universitetet UNIS på Svalbard. Tillsammans med Tyskland inleder SGO nu sitt första NATO-projekt, med målet att utöka meteoritövervakningsnätverket och tillhandahålla mer detaljerad rymdlägesinformation till NATO. Förutom Finland och Sverige deltar även Tyskland och Norge i projektet.
Vid sidan om observationsarbete deltar SGO alltmer i samarbete med företag i takt med rymdindustrins kommersialisering. Till exempel syftade E2S-projektet till att främja verksamheten hos ett finskt företag som tillverkar norrskenskameror. Eija Tanskanen kommenterar positivt om "new space"-utvecklingen: "Tillväxten inom rymdsektorn som "new space" har accelererat har möjliggjort deltagande i allt större rymdprojekt."

LappiSat1-satelliten tar Lapplands rymdverksamhet till nya höjder

SGO har inte bara övergått till "new space"-eran utan befäster sig just nu som en satellitoperatör: med LappiSat1-projektet kommer Oulu universitet att skjuta upp sin första egen satellit i omloppsbana. Ombord på småsatelliten finns norrskenskameror som producerar tredimensionella norrskensbilder från en höjd av 500 kilometer. "Även om varje projekt och forskningsprojekt på SGO är en stor ansträngning, är LappiSat1-satelliten en absolut höjdpunkt i mitt ledarskap", kommenterar Tanskanen projektet. Esa Turunen kommenterar den nya renrumsanläggning som byggdes i samband med LappiSat1-projektet: "Invigningen av LappiSat1 Space Technology Center's nya renrumsanläggning är kulmen på SGO:s långvariga arbete. Nu återstår bara installationen av instrumenten och naturligtvis själva uppskjutningen någon gång i framtiden."
Vilken vision har Tanskanen för att leda det 110-åriga observationscentret mot framtiden? "Min vision är att erkänna värdet av befintlig observationsförmåga och kompetens i Finland och att utveckla den finska rymdkompetensen för att lösa globala problem och stödja samhällets beredskap."

Sodankylän rymdteknologicenter invigde sitt nya renrumslaboratorium den 1 september 2023.

Sodankylä Geofysiska Observatoriots chef Eija Tanskanen: "SGO:s placering erbjuder internationellt unika möjligheter till förutsägelse av störningar i rymdbaserad verksamhet."

Mer information:

Eija Tanskanen, chef för SGO: eija.tanskanen(@)oulu.fi, tel. 029-448 0813

Esa Turunen, emeritus chef för SGO: esa.turunen(@)oulu.fi