Hoppa till innehåll

Ändringar i delegationen för rymdärenden

SpaceFinland
Utgivningsdatum 2.1.2024 11.33
Nyhet

Utöver byte av delegationens ordförande görs också en ändring av delegationens medlemmar.

Ordförande för delegationen för rymdärenden inleds 1.1.2024 av industriråd Maija Lönnqvist från arbets - och näringsministeriet. Hon har tidigare varit delegationens generalsekreterare och känt till delegationens verksamhet sedan tidigare. Överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet, som varit ordförande, lämnar avdelningschefens uppgifter i slutet av januari 2024 och kan således inte längre användas i uppgifter som hör till delegationen för rymdärenden.

Petteri Taalas återgår till posten som generaldirektör för Meteorologiska institutet i stället för Jussi Kaurola fr.o.m. 1.1.2024. Kaurola har ansökt om avsked och Meteorologiska institutet föreslår en ny generaldirektör i stället för honom.

Delegationen för rymdärenden styr genomförandet av den nationella rymdstrategin. I delegationen finns representanter för industrin inom branschen, de centrala ministerierna och forskningsinstituten. Delegationen har ett sekretariat som utsetts av arbets- och näringsministeriet. För den förvaltningsövergripande beredningen finns dessutom sju sektioner.

Delegationen utvecklar sektorns verksamhetsmiljö och förutsättningarna för affärsverksamhet och forskning. Den deltar också i beredningen av de nationella ärendena för Europeiska rymdorganisationens (ESA) ministermöte och rymdrelaterade EU-ärenden. Delegationen främjar också synligheten av och kommunikationen inom rymdsektorn. Delegationens nuvarande mandatperiod är 6.9.2022-5.9.2025.

Sammansättning av delegationen för rymdärenden

Ytterligare information:
Maija Lönnqvist, industriråd, arbets- och näringsministeriet, maija.lonnqvist(at)gov.fi
Tero Vihavainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tero.vihavainen(at)gov.fi
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tuija.ypya(at)gov.fi