Hoppa till innehåll

Den nya rymdekonomin är redo att lyfta tack vare finsk innovation

SpaceFinland
Utgivningsdatum 31.1.2022 14.42
Nyhet

Den nya rymdekonomin tar ett stort kliv när rymdtekniken riktas mot att förbättra livet här på jorden.

I takt med sektorn växer bryter finska företag mark genom att använda sin digitala och tekniska expertis och sina stjärningenjörers färdigheter för att ta hem rymden till jorden.

Enligt Morgan Stanleys rymdgrupp kommer den globala rymdindustrin att växa till över 1 biljon dollar tills 2040, eftersom företag använder rymdteknik och innovation för att lösa frågor som påverkar våra liv, däribland klimatförändringar, stigande havsnivåer, naturbränder och issmältning.

Finland håller snabbt på att bli en stormakt på teknikområdet med innovationer som har lett till ”astroprenörskap” och den nya rymdekonomin. Oberoende rymdföretag ska omvandla traditionella affärsmodeller, utveckla snabbare och billigare tillgång till rymden än någonsin och utveckla jordobservationer långt bortom kapaciteten hos dagens satelliter.

Nya rymdinitiativ från nystartade företag med stöd från Finland omfattar mikrosatelliter som övervakar klimatförändringens inverkan på miljön, såsom översvämningar och naturkatastrofer.

Ett sådant nystartat företag är ICEYE. Företaget, som nästan har uppnått enhörningsstatus (en benämning för nystartade företag som är värderade till över 1 miljard euro), har revolutionerat den traditionella bildtagningen av jorden med sina mikrosatelliter med syntetisk slutarradar (SAR; synthetic-aperture radar). SAR-tekniken kan tillhandahålla tillförlitlig bildtagning när som helst och under alla väderförhållanden, även under mörka och molniga förhållanden, vilket gör den till en lämplig lösning för objektdetektering, målspårning, aktivitetsövervakning med mera.

”Det har varit en fantastisk resa för oss på ICEYE och vi är mycket stolta över de framsteg som vårt team har gjort på så kort tid, säger Rafal Modrzewski, ICEYE:s VD.

Vi har nu distribuerat 16 satelliter sedan 2018 och ICEYE driver nu världens största SAR-konstellation. Vi har också ingått flera viktiga partnerskap och nått betydande milstolpar, till exempel vårt arbete med Europeiska rymdorganisationen, där vi anslöt oss till uppgiftsportföljen för tredje parts uppdrag och dessutom blev det första europeiska nya rymdföretaget som officiellt anslöt sig till Copernicus, världens största jordobservationsprogram med satellit.”

En annan dynamisk rymdteknikinnovation är Aurora Propulsion Technologies, ett finskt företag som ägnar sig åt hållbar användning av rymden. Aurora samarbetar med det amerikanska företaget Rocket Lab och förbereder sig för att skjuta upp en satellit för att testa teknik som ska ta bort "rymdskrot". Rymd-skrot är skräp från föremål som satelliter som fortfarande är i rymden men som inte längre fungerar.

Experterna uppskattar att det för närvarande finns miljontals bitar av skräp som omger jorden och den sjunkande kostnaden för rymdteknik kommer sannolikt att leda till ännu mer. AurorSat-1 CubeSat innehåller system som hjälper till att ta tillbaka satelliterna till jorden.

Även VTT, en av Europas ledande forskningsinstitutioner, utvecklar rymdsatellitteknik för att stödja hållbar användning av naturresurser. Hundratals satelliter samlar in daglig global information från jordens yta och atmosfär för att stödja en hållbar användning av naturresurser. VTT:s fjärrsensorer omfattar hyperspektral bildbehandling som används av det finska företaget Kuva Space. Kuva Space utvecklar världens mest effektiva tjänst för global daglig information om vegetation och jordmån, som bidrar till att hantera naturresurserna och främja ekonomin på ett hållbart sätt. Tekniken är den första infraröda hyperspektrala bildtagningsenheten som någonsin har flugit på en nanosatellit och den minsta som någonsin flugit i rymden (mindre än 500 g).

Rymdsektorns bidrag till livet på jorden kan inte underskattas. De satelliter som omger vår planet ger exakt navigeringsinformation och väderrapporter och kan förutse stormar. De övervakar klimatet, hela dagen och varje dag, och ger värdefull information om klimatförändringar och dess effekter, såsom stigande havsnivåer, naturbränder och atmosfärförändringar. De förenar miljontals människor och kan koppla ihop otaliga fler som saknar anslutning i isolerade områden. De hjälper oss att identifiera och förhindra tjuvfiske och avskogning och hjälper till att garantera säkerheten för stater genom att övervaka och kontrollera olika aktörers beteende.