Hoppa till innehåll

Rymden ger nyckeln till bekämpning av klimatförändringen

SpaceFinland
Utgivningsdatum 9.12.2021 11.58 | Publicerad på svenska 9.12.2021 kl. 12.29
Nyhet
Metsää

Med hjälp av rymdtekniklösningar som skapas i Finland kan man bl.a. främja hållbar utveckling och stävja klimatförändringen.

Ett snabbt växande antal finländska företag utvecklar rymdtekniklösningar för såväl hemlandet som för den internationella marknaden. Med hjälp av lösningarna kan man bland annat främja hållbar utveckling och stävja klimatförändringen.

Många finländska företag utnyttjar rymdteknik i lösningar för hållbar utveckling. Till exempel hjälper Kuva Space till att använda vatten och gödselmedel optimalt inom jordbruket, och ICEYE övervakar översvämningar som orsakas av klimatförändringen och hjälper genom sina tjänster att minimera översvämningarnas inverkan på människor och infrastruktur. Aurora Propulsion Technologies arbetar för ett hållbart utnyttjande av rymden genom att till de minsta satelliterna tillverka plasmabromsar med hjälp av vilka satelliterna återvänder från omloppsbanan och inte förblir farligt rymdskrot.

CollectiveCrunch visar skogarnas tillstånd via rymden

Finsk-tyska CollectiveCrunchs lösningar effektiviserar användningen av naturresurser, förbättrar skötseln av stora skogsområden och lagrar koldioxid genom skogsodling. Artificiell intelligens har en central roll i rymdtekniken; när det finns mycket data kan den med hjälp av artificiell intelligens behandlas för slutförbrukaren.

– Med hjälp av vår plattform för artificiell intelligens Linda Forest förenar vi olika klimatdata och geografiska data för skogsägarna. Den är till stor hjälp i uppföljningen och vården av skogar och övervakningen av mikroklimatet. Våra kunder utgörs av de största skogsägarna i de nordiska länderna och Baltikum, och vi håller som bäst på att via pilotprojekt expandera till nya marknader, såsom Sydamerika. Vår mission är att förändra världens förståelse för skogarna genom att skapa det mest exakta och skalbara analyssystemet för skogsmarknaden för hållbar utveckling, säger Jarkko Lipponen, verkställande direktör för CollectiveCrunch i Finland som deltar i mässan.