Tillgänglighetsutlåtande för spacefinland.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande berättar vi hur vi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på arbets- och näringsministeriets och Business Finlands gemensamma webbplats spacefinland.fi, vilka brister det finns i tillgängligheten till webbplatsen och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblemen. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar tjänsten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen spacefinland.fi uppfyller de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen (WCAG-kriterier 2.1).

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet i november 2021, i samband med att webbplatsen förnyades. Vi beaktar tillgängligheten alltid när nya egenskaper utvecklas. Dessutom följer vi upp tjänstens tillgänglighet regelbundet bland annat genom hjälpprogram och åtgärdar de brister som har konstaterats i tillgängligheten till de olika innehållen.

Vi uppmanar också tjänstemännen inom rymdförvaltningen att beakta tillgänglighetskraven i sitt arbete.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post på spacefinland(a)gov.fi. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten uppfyller de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lagen.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven har beaktats i SpaceFinlands innehåll i sociala medier från och med den 8 december 2021. Det visuella och audiovisuella material som härstammar från tiden före detta innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. textningar och textalternativ).

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vårt mål är att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan kontakta oss per e-post på spacefinland(a)gov.fi. Berätta på vilken sida du upptäckt ett problem och beskriv det så noggrant som möjligt.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav-webbtjänsten
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Utlåtandet är upprättat den 3 december 2021.