World Space Week 2023

Onsdag 4.10.2023

World Space Week 2023

Världsrymdveckan (WSW) är världens största årliga rymdevenemang. I år ordnas evenemanget om ”Rymd och entreprenörskap”. Syftet med WSW 2023 är att inspirera studenter att göra karriär inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och företag och hjälpa rymdföretag att rekrytera arbetskraft till den kommersiella rymdindustrin. WSW-evenemangen kommer att hållas runt om i världen. En del av evenemangen kommer att genomföras virtuellt, t.ex. ”Space Entrepreneurship Workshop”, som anordnas gemensamt av Space Foundation och World Space Week Observera att den månatliga workshoppen inleddes redan i juli. Sessionerna spelas in och görs tillgängliga online: https://www.worldspaceweek.org/workshops/.