Horizon Europe Info Days – Cluster 4

Onsdag 11.10.2023

European Commission

Horizon Europe Info Days – Cluster 4

Evenemanget ger information om finansieringsmöjligheterna inom Horisont Europa-klustret 4, "Digital industri och rymden", arbetsprogrammet 2023–2024 och riktar sig till potentiella sökande. Tvådagarsevenemanget kommer att ta emot talare från Europeiska kommissionen, som ska presentera ansökningsomgångens teman samt programmets utvärderings- och tilldelningsförfaranden.