Winter Satellite Workshop: 17.-19.1.2024

Onsdag 17.1.2024

Winter Satellite Workshop: 17.-19.1.2024

The Winter Satellite Workshop / Remote Sensing Days / FinCOSPAR Convention

Winter Satellite Workshop, Remote Sensing Days och FinCOSPAR-konventionen kommer att samla hundratals rymdspecialister från Finland och andra nordiska länder och ge en omfattande översikt över rymdteknik, rymd- och radiovetenskap samt jordobservation. Tredagarsevenemanget fungerar också som mötesplats för företrädare för rymdindustrin.

Evenemanget arrangeras den 17-19 januari 2024.

Winter Satellite Workshop har startat snabbt. Det finns många intresserade här. Du hinner ännu delta i: https://spaceworkshop.fi/