Ansökningsomgången för EUSPA (Horisont Europa) är öppen!

Onsdag 24.1.2024 kl. 9.00

Ansökningsomgången för EUSPA (Horisont Europa) är öppen!

Den nya ansökningsomgången Horisont Europa, som förvaltas av EUSPA, öppnades 26.10.2023.

EUSPA:s ansökningsomgång ingår i arbetsprogrammet för Cluster 4 och syftar till att utveckla marknaden inom EU: s rymdsektor i senare led och främja införandet av rymdbaserade lösningar.

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2024.

Läs mer