COSMOS4HE – Kartläggning av behoven hos sökande till rymdprojekt och nationella särskilda behov

Torsdag 25.1.2024 kl. 9.00

COSMOS4HE-projektet (av nationella kontaktpunkter) har inlett en undersökning för att identifiera sökandens behov och särskilda nationella behov i Horisont Europa -programmets kluster 4.

Den anonyma enkäten och webbenkäten fokuserar på fördelarna och svårigheterna med att delta i ansökningsomgångar för Horisont 2020 och Horisont Europa, relevanta nationella kontaktpunkters tjänster och kommunikationskanaler vid utarbetandet och förvaltningen av ett förslag till Horisont Europa samt möjliga ämnen för framtida evenemang för att bättre tillgodose den sökandes behov.

Bekanta dig med enkäten här