Space for Innovation in Rail

Onsdag 13.9.2023

EUSPA

Space for Innovation in Rail

”Space for Innovation in Rail – Towards Satellite Based ERTMS” kommer för andra gången att organiseras av Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA), Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och det gemensamma företaget för europeiska järnvägar (EU-Rail). I tvådagarsevenemanget samlas de viktigaste europeiska aktörerna på transportområdet, däribland viktiga beslutsfattare och företrädare för järnvägsindustrin, för att diskutera användningen av resurserna i Europeiska unionens rymdprogram inom järnvägssektorn. Huvudtemat för evenemanget kommer att vara användningen av europeiska globala system för satellitnavigering (GNSS) för säker placering av tåg i utvecklingen av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS).

Evenemanget kommer att äga rum i Madrid.