Besök av ESA:s vetenskapschef den 10 januari 2024

Onsdag 10.1.2024 kl. 13.30 –  15.15

Besök av ESA:s vetenskapschef den 10 januari 2024

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett tillfälle för finländska vetenskaps- och rymdforskare att träffa Europeiska rymdorganisationens vetenskapschef Carole Mundell, som besöker Helsingfors den 10 januari 2024. Till denna offentliga tillställning inbjuds deltagare i ESA:s vetenskapliga program samt finländska forskare

ESA:s vetenskapsdirektör professor Carole Mundell presenterar möjligheterna i ESA:s vetenskapsprogram, varefter vi kort presenterar hur vi i Finland bedriver forskning i ESA-programmet. I slutet av evenemanget diskuteras teman som stöder finländska forskares intressen i ESA:s vetenskapsprogram och hur forskarsamhället och unga yrkesmänniskor bäst kan fås med i ESA:s verksamhet.

Evenemanget ordnas vid statsrådets konferenscentral, Eteläesplanadi 4. Det finns plats för 40 deltagare. Evenemanget sänds också som direktuppspelning. Till dem som anmält sig skickas en länk före evenemanget.

Moderator är professor Emilia Kilpua från Helsingfors universitet. Evenemangets språk är engelska.

Program

13.30–13.50 Vetenskapliga möjligheter inom ESA-programmet, ESA
13.50–14.00 Diskussion
14.00–14.40 Sätt att bedriva forskning inom ESA-programmet, Finlands sida

  • Minna Palmroth: Atmosfärisk rymdplasma
  • Kari Rummukainen/David Weir: LISA
  • Hannu Kurki-Suonio: Euclid/Planck
  • Tomas Kohout: Små delar av solen/Comet Interceptor
  • Rami Vainio: Heliosfärisk fysik
  • Jaan Praks: Småsatellitverksamhet i Finland
  • Kiira Tiensuu: Unga yrkesutbildade personers verksamhet

14.40–15.15 diskussion

Anmäl dig här senast den 4 januari 2024

Välkommen!

Arbets- och näringsministeriet